Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.