Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Kontakt

Milan Chovanec

revízny technik

elektrotechnik špecialista

 

Dolné Srnie 409

916 41 Dolné Srnie

 

Mobil: 0907 55 20 24

E-mail: chovanec.jm@gmail.com