Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Rozsah činnosti

Revízny technik - technické zariadenia       bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu

 

 

Ponúkame Vám revízie:

elektrických inštalácií

bleskozvodov

strojov a ich súčastí

elektrických spotrebičov a ručného náradia

obytných budov

vypracovanie technickej dokumentácie

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, revízie, alebo technickej dokumentácie nás kontaktujte.